Det er dette det handler om

I 2017 ble 354 barn operert takket være innsamlede penger fra Walk and run og andre prosjekter. Alle som deltok var med å gjøre dette mulig.

Da Children’s Burn & Wound Care blei stiftet i April 2007 hadde stiftelsen 3 hovedmål, les mere.

Støtt vårt arbeid med brannskadde barn

Samira

Samira er 5 år gammel

Hun ble utsatt for en flammeskade ved ildstedet i hytta for nærmere 3 måneder siden. Samira kommer fra landsbygda i nord øst Etiopia.

De siste 2 måneder har Samira holdt til på et annet sykehus i hovedstaden. Hun ble lagt inn på MCM Burn Unit 17. januar 2020 med en 25% 3. grads forbrenning.

Samira er svak og underernært.

Den viktigste oppgaven de neste 10-12 dagene er å gi henne god ernæring med sonde og daglig sår stell. Deretter må sårene dekkes med hud transplantater.

Samira kommer til å bli liggende hos oss de neste 4 - 5 ukene om alt går etter planen.

 

Kaffe fra Etiopia

Nytt parti med kaffe ankommet

Children’s Burn & Wound Care har motatt et nytt parti med kaffe fra Etiopia. Vær med å støtte vårt arbeid med brannskadde barn i Etiopia ved å kjøpe vår kaffe.

Ta kontakt med Hans Petter Schelderup for bestillling av kaffe.

Mobil: +47 902 14149
Epost: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Pasient historier

Historier om brannskadde barn som er blitt behandlet av Children`s Burn & Wound Care Foundation i Ethiopia.

Historien bak Children`s burn & wound care foundation


Einar Eriksen

Lege og grunnlegger av CBCWF

Hans Petter Schelderup

Daglig leder og grunnlegger av CBCWF

HISTORIEN BAK STIFTELSEN HANDLER OM 2 VIDT FORSKJELLIGE MENN SOM TILFELDIGHETENE FØRTE SAMMEN

Dr Einar Eriksen er overlege ved Brannskadeavsnittet på Haukeland Universitets Sykehus i Bergen. Han har vokst opp som misjonær sønn i Etiopia. Siden 1987 har han har opplevd de medisinske utfordringene i Etiopia på nært hold gjennom 11 års arbeid som lege i landet. De første 6 årene var han engasjert som misjonslege på et sykehus i sør Etiopia. I perioden 2000 - 2005 var han prosjektleder i forbindelse med oppbyggingen av Etiopias første brannskade avdeling på Yekatit 12 Hospital i hovedstaden Addis Abeba. Dette NORAD støtta programmet er et samarbeids prosjekt mellom Etiopias helsemyndigheter og Plastikkirurgisk avdeling /Brannskadeavsnittet /Enhet for Internasjonalt Samarbeid ved Haukeland Universitets Sykehus. 7 av brannskadeavdelingens 19 senger på Yekatit 12 Hospital er forbeholdt barn. Dr Eriksens største ønske er å utvide behandlings tilbudet for denne pasientgruppen.

I august 2005 skjedde en forferdelig ulykke langt nord i byen Harstad. Hans Petter Schjelderup fikk 22.000 volt gjennom kroppen under et monterings oppdrag. Etter et kort opphold ved Universitets sykehuset Nord-Norge i Harstad ble Hans Petter fraktet til Brannskadeavsnittet i Bergen, hvor Dr Einar Eriksen fikk behandlings ansvaret for ham. Det var en alvorlig ulykke som resulterte i et langvarig sykeleie med mange dager på respirator, alvorlig infeksjon med høy feber, samt en rekke narkoser grunnet behov for repeterte operasjoner og omfattende sårstell. Før Hans Petter gradvis våknet til live igjen, hadde hans kone Marita hengt opp flere fotografier av familie og venner på sykerommet. Dr Eriksen la merke til deres lille sønn, Emrick, som ble adoptert fra Etiopia i 2003.

Det ble knyttet sterke bånd mellom Hans Petter Schjelderup og legen som reddet livet hans. Eriksen delte tanker og drømmer han hadde for de brannskadde barna i Etiopia. Hans Petter følte han hadde fått livet i gave, og ga uttrykk for ønske om å bruke det til å gi andre de samme mulighetene som han selv nå hadde fått. De delte en felles visjon. Ved hjelp av støtte fra ressurser rundt seg ble stiftelsen, Children's Burn Care Foundation Ethiopia, formelt etablert 27. April 2007. Stiftelsens hovedmål er å bygge et brannskadesenter for barn i Addis Abeba , samt å støtte utdanning av leger og sykepleiere og å drive brannskade- forebyggende arbeid.