Childrens Burn & Wound Care Foundation

Childrens Burn & Wound Care Foundation, CBWCF, er en norsk stiftelse, etablert 29. juli 2007. Historien og idèn om Childrens Burn & Wound Care Foundation kan du lese om på HISTORIKK.

Organisasjonsnummer: 916 494 017
Godkjent av Lotteri- og stiftelsestilsynet

Adresse

CHILDRENS BURN & WOUND CARE FOUNDATION
Klubbåsveien 32
9411 Harstad


Stiftelsens 3 hovedmål

 • 1. BEHANDLE BRANNSKADDE BARN

  Det startet vi med i november 2008 og nu er over 2000 barn behandlet i Etiopia og 5 andre land i Afrika

 • 2. UTDANNING AV HELSEPERSONELL

  I 2012 startet stiftelsen et 2-årig BSc for operasjons sykepleiere tuftet på den norske modellen. Etter endt studie i 2014 hadde CBWCF utdannet de 18 første OR sykepleierene noen gang utdannet i Etiopia et land med 100 mill mennesker. Høsten 2015 overleverte vi studiet til Etiopiske myndigheter og de har drevet det siden.

 • 3. SKADEFOREBYGGENDE PROGRAM

  I oktober 2014 hadde vi besøk av Jan Myklebust fra Høvåg. Han hadde støttet stiftelsen gjennom mange år og etter besøket mente Jan at vi måtte gjøre noe med bålet som er i over 80% av hjemmene i Afrika. Det er her de fleste skadene kommer. Mange kvinner tilbringer tiden foran bålet dette gir enorme helse skader. Stiftelsen er i gang med et pilotprosjekt hvor vi sammen med Universitetet i Agder har videreutviklet en ovn som Paal Wendelbo utviklet på 70 tallet. I samråd med familien hans har vi fått lov til å videreutvikle ovnen i hans navn.

Behandle brannskadde

Skadeforebygging

Styret

 • Hans Petter Schjelderup
  E-post, Telefon: +47 902 14 149

  Styreformann

 • Einar Eriksen
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., Telefon: +47 411 63 938 / +25 19 11 22 09 84

  Styremedlem

Ansatte

 • Einar Eriksen
  Kirurg
  Addis Abeba
 • Negat
  Sykepleier
  Addis Abeba