LIYU MANUFACTURING PLC

AWASA - ETHIOPIA


koking 3Children´s Burn & Wound Care Foundation, CBWCF, har sammen med Etiopiske Ashenafi Eruwa etablert LIYU, et Etiopisk selskap som skal produsere ovner og brensel.

Ovnen er utviklet i Norge etter gasifierprinsipp. Oppfinner er Paal Wendelbo, den er senere tilpasset bruk i Etiopia av CBWCF og Universitetet i Agder.

Brensel er pellets laget av forskjellige typer biomasse, skall fra kaffiproduksjon, sagflis, maiskolber, rester fra sukkerrør osv.

LIYU skal være et bærekraftig selskap, salg av ovner og pellets skal gi grunnlag for drift og nye investeringer.

Safe Cookstove Innovation

  • NO MORE BURNS
  • NO MORE SMOKE
  • NO MORE COLLECTING OF FIREWOOD

Pelletsmaskin

Denne pelletsmaskinen kan produsere brensel til mer enn 100 husstander og gi arbeid til 10 kvinner

Vedsanking

Hun har hentet nok ved til 3 dagers matlaging. Det er langt å gå og det er farlig

ETIOPISK KJØKKEN I AWASA

Koking på tradisjonell ovn med trekull. Brenning av trekull er en direkte årsak til avskoging i Etiopia og ellers i Afrika. Det går med 6 kg trevirke for å produsere 1 kg trekull.

Av 6 kg trevirke kan vi lage 6 kg pellets, og det er forbruket for en familie i 4 dager! Og 1 kg trekull rekker bare til 1 dag.

Og på verdensbasis dør det hvert år 4,3 millioner kvinner for tidlig som følge av sykdom tilskrevet røyk fra matlagning    - én mamma hvert åttende sekund…

CBWCF team

DR. EINAR ERIKSEN

Plastikkirurg i CBWCF
Addis Abeba
Tlf: +25 1911 220984
Tlf: +47 41 16 39 38
Epost: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Hans Petter Schjelderup

Styreformann CBWCF
Tlf: +47 90 21 41 49
Epost: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Jan Myklebust

CBWCF  Safe Cookstove Project
Tlf: +47 481 19054
E-post:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Seppo Lahdeaho

CBWCF Safe Cookstove Project

Tlf: +358 442370162
E-post:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

LIYU Manufacturing PLC

Ashenafi Eruwa

LIYU Maufacturing PLC

Addis Abeba, Ethiopia
+251 91 161 4265
Epost: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Støttekonto

Støttekonto for kokeovnprosjektet:
Kontonr: 4760 21 29450