Brannskadeavdelingen har flyttet inn i nye lokaler

Salem og Shawit, to av brannskadesykepleierne ved sykepleierstasjonen i den nye avdelingen.Pasientene på brannskaden på MCM har fått nye og større rom. Avdelingen ble flyttet opp til andre etasje og ligger nå ved siden av fysioterapiavdelingen, noe som er en stor fordel for pasientene da de trenger tett oppfølging fra fysioterapeut, Roba!

Intensiv- og operasjonsavdelingene er også nærmere enn tidligere.

RommetBåde pasienter og personale er kjempefornøyde med de nye rommene. Tidligere lå pasientene på forskjellige avdelinger på MCM når det var fullt på brannskadens 5 sengs rom. Nå er kapasiteten økt til ca 14 pasienter. Rommene er fargerike og lyse. Det er en egen sykepleier stasjon ved inngangen til avdelingen. Brannskadesykepleierne har begynt å gå nattevakter, slik at det alltid er kvalifisert personale som passer på pasientene.

Års rapport 2011 Children's Burn Care Foundation Ethiopia (CBCF)

Innledning

Children's Burn Care Foundation Ethiopia (CBCF) hadde også I 2011 sin hovedvirksomhet ved Myungsung Christian Medical Center (MCM) I Addis Abeba. Sykehuset er relativt godt utrustet og fremstår som et godt fungerende sykehus i landet. MCM er et private drevet sykehus som ønsker å drive undervisning av nasjonalt helse personell. MCM samarbeider med universitets sykehuset i Addis Ababa i forbindelse med utdanning av nasjonale ortopeder og nevrokirurger.
Flere utenlandske leger og sykepleiere arbeider ved MCM.

Denne rapporten omhandler CBCF's aktiviteter i Ethiopia. Egen rapport om aktiviteten i Norge med innsamling, aksjoner, markedsføring, etc. vil bli utarbeidet.

Continue reading

Avtale signert mellom St Paul Hospital Millennium College i Addis Abeba og Children's Burn Care Foundation Ethiopia

IMG 3685I dag, 23. april 2012 ble det undertegnet en samarbeids avtale mellom St Paul Hospital Millenium College og Children's Burn Care Foundation Ethiopia om et operasjons sykepleie utdannings program. Flere operasjons sykepleiere fra Etiopia, Nederland og Norge har i mer enn et år arbeidet med læreplaner og annet forberedende arbeid. Utdannings programmet går over 2 år og leder til en BSc grad. Programmet skal starte i august 2012.

Utdanning av operasjons sykepleiere eksisterer ikke i Etiopia. Dette programmet blir det første i sitt slag. 16 studenter vil bli tatt inn i programmet i løpet av de neste 2 mndr.

Continue reading

Barnekunstskolebarna ved Harstad Kunstforening

barnekunstskole
"BARNEKUNSTSKOLEBARNA HAR ENGASJERT SEG OG KAN OGSÅ ENGASJERE DEG FOR CHILDREN´S BURN CARE"

Barnekunstskolebarna ved Harstad Kunstforening med instruktør Kåre Solheim, kunstneren Siv Moa Lønning og Leif Thor Stangness ved Harstad Kunst og Innramming sammen med Hans Petter Schjelderup for Childrens´s Burn Care.

Continue reading

En historisk dag

thumb P10139776. mars var en merkedag. Det var den offisielle åpningsdagen til den første videre-utdanningen i intensiv- og akuttsykepleie for etiopiere. Begivenheten fant sted på St. Paul Hospital som sammen med MCM (Korean hospital ) er de sykehusene denne utdanningen skal finne sted. Trauma Care Ethiopia har tatt initiativet til og jobbet intens for å få dette opp å gå, og det er gledelig at det nå er i gang.

Children's Burn Care Foundation Ethiopia har også bidratt på sin måte med støtte til leder av programmet, intensivsykepleier Anne Kari Knutsen samt støtte til den andre faste læreren, intensivsykepleier Noodhana Kirba.

Continue reading

Oppdatering på aktiviteter på MCM

Forfatter: Anne Kari Knutsen
Dato: 27. Januar, 2012

Utdanningsprogrammet

Endelig ser det ut til at utdanningsprogrammet for intensiv og akuttsykepleie skal komme i gang! I slutten av forrige uke ble utdanningen offisielt annonsert og det ble åpnet for søknader. Vi hadde et siste oppklarende møte med Dr Mesfin, provost, Sr Tangute, sykepleier koordinator og registraren på St Paul her på MCM tirsdag denne uken. Med på møtet var også vi fra stiftelsene Children Burn Care Foundation og Trauma Care Ethiopia. På dette møtet bestemte vi detaljene rundt studentopptaket og opptaksprøvene. Det var et positivt møte, der også oppstartsdato for utdanningen ble bestemt! Avtalene vil bli undertegnet i løpet av neste uke!

Continue reading

Studenter til Etiopia

Forfatter: Tina Eilertsen
Kilde: Harstad Tidende

Samarbeidet mellom Høgskolen i Harstad (HiH) og brannskadesenteret i Etiopia nærmer seg realisering.

I november i fjor ble forbindelsen mellom HiH og stiftelsen Children´s Burn Care Foundation formalisert. Høgskolen signerte da for årlig pengestøtte, men samarbeidet skal i nær framtid også omfatte studenter i praksis ved brannskadesenteret i Addis Abeba.

Lokal forankring

Denne uka har stiftelsens intensivsykepleier, Anne Kari Knutsen, besøkt høgskolen for å informere seksjonslederne ved helsefagutdanningene og praksiskontoret. Fagpersonellet har fått informasjon om stiftelsens arbeid, om helse og kultur og om hvordan det er å være norsk i Etiopia. Knutsen har i mange år arbeidet med brannskader ved Haukeland sykehus, også sammen med stiftelsens lege Einar Eriksen. Hun er dermed den som vil fungere som veileder når høgskolens første studenter gjennomfører tre måneders praksis ved brannsykehuset.

Continue reading